religion

Lagar i judendommen - lag av moses - mosaisk lag - lagen - 10 gudsbudord
skriftliga lagar / muntliga
Halacha -(hebreiska namnet på) den samlade lagen - 3 delar - givna lagen - kommer ursprungligen ifrån deras bibel (tanakh)
- framtolkad lag - man har dragit slutsatser från den givna lagen
- skapad lag - skapad för att man lättare ska kunna hålla sig ifrån att bryta lagarna

All den judiska lagen kommer från den skriftliga och muntliga lagen(halacha)Exempel på dem 3delade lagarna
Hur man firar sabbathen inom judendomen varierar från länder/familjer/person till person.
- Under sabbathen så uppmuntras man till att man inte ska använda eld. Så därför ska man laga mat kvällen innan.
Så för att undvika att man ska bryta mot denna lagen så har det lett till ett förbud mot electricitet.
(blir problematiskt om man är jude och bor i ett hus där det bara finns hiss, för det anses som att man tänder en electrisktkretslopp. )Om det hänt olycka gills inte lagen.
Förutom 10 gudsbudord så finns det massa andra regler om hur man ska: äta, klä sig, hygien, äganderätt, sex, giftemål.

Kosher(lämplig)mat - vilken mat som är lämplig att äta
reglerna om hur djuren ska slaktas finns i den muntliga traditionen och är väldigt specifik. I samband med slakt så måste man samarbeta 2-2 så att slakten sker på rätt sätt.
Man måste skära igenom både mat och luftstrupen på däggdjur, och man får inte använda en skadad kniv eller spetsig kniv för då blir slakten ogiltig(bara ett fåtal av dem regler som finns inom slakten)
Finns lista på internet om vad man inte får och inte får äta:
exempel.
"- Man får äta fiskar som har fenor och fjäll, men inte skaldjur.
- Man får äta kött från fåglar som äter frön, alltså inte rovfåglar
- Man får äta kött från däggdjur som har kluvna hovar, inte kött från grisar, hästar och köttätare."Inom judendommen är livet heligt, så att rädda liv går före allt annat. Så enligt deras principer är det fel med abort. Så om en kvinna håller på att dö, så går hennes liv före barnets i och med att barnet inte är "ett liv" för'ns de är fött. (Säger emot säg själva)

Dem tycker inte om organdonation, dem vill att dem ska följa med ner till graven. Men om man kan rädda livet på någon så är det okej. (daaah, vad tror dem organdonation är till för? - korkade judar!) (Där säger dem också emot sig själva.)

RSS 2.0